Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2014

elvisero
Reposted fromgadzina gadzina viaalexchilton alexchilton
elvisero
7619 dd43
Reposted frommansens mansens viaalexchilton alexchilton
elvisero
Reposted fromherside herside viafickleheart fickleheart
elvisero
Reposted fromSalvoDali SalvoDali
elvisero
1276 2365
Reposted fromckisback ckisback viaalexchilton alexchilton
elvisero
9701 0a05
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viaalexchilton alexchilton

January 30 2014

elvisero
Mam miękkie serce. Czas więc zrobić sobie twardą dupę. Wracam na siłownię!

elvisero
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda.
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić.
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać
Żeby miał sens.
Łatwo mówi się - ja wiem...
— miałaś..
Reposted fromfickleheart fickleheart

January 28 2014

elvisero
5555 f0fe
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
1700 ff4e
elvisero
tak będziemy mówić, że zaczekamy, które z nas pierwsze napisze, podejrzewać, że się narzucamy, brać i odkładać telefony, aż niedługo naprawdę będzie za późno.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero

Jak jesteś za miła to zawsze dostaniesz po dupie. Dopóki byłaś wredna i bezczelna nikt nawet by nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić.

Reposted fromcarre carre viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
Jeżeli w jednej dziedzinie życia zaczyna nam się układać,
w innych zawsze zaczyna się pieprzyć.
— Bridget Jones
elvisero
7524 8fdf
Reposted fromproof proof viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
8524 3f68
Reposted frometerycznie eterycznie viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
9277 403d 500
pan świetlicki numer miliard na mojej zupie
Reposted fromdzass dzass viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i nie może być. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno, czy zbyt wcześnie że zbyt wiele doświadczeń albo że zbyt mało - zawsze coś stoi na przeszkodzie - to nie może mieć znaczenia.
— Marek Hłasko
Reposted frommarekhlasko marekhlasko viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
Reposted fromtrup trup viacoffeeorsex coffeeorsex
elvisero
1987 c228 500
Reposted fromPaperbag Paperbag viacoffeeorsex coffeeorsex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl